Logo

Sở hữu trí tuệ

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

19/07/2013
Phạm và Liên danh tự hào vì đã có 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ sở hữu công nghiệp liên quan tới sáng chế và giải pháp hữu ích cho các khách hàng Việt Nam và nước ngoài.
Kiểu dáng Công nghiệp

Kiểu dáng Công nghiệp

19/07/2013
Trong gần 30 năm hoạt động, Phạm và Liên danh tự hào vì đã tư vấn và giúp các khách hàng trong nước và nước ngoài đăng ký bảo hộ gần 6000 kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài. 
Nhãn hiệu, Tên thương mại & Chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu, Tên thương mại & Chỉ dẫn địa lý

08/07/2013
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (Điều 4.16 Luật Sở hữu trí tuệ). Các nhãn hiệu đặc thù bao gồm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi ...
Quyền tác giả và các Quyền liên quan

Quyền tác giả và các Quyền liên quan

08/07/2013
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Điều 4.2 Luật Sở hữu trí tuệ). Quyền liên quan [đến  quyền tác giả] là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ...
Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh

08/07/2013
Bí mật kinh doanh (còn được gọi là bí mật thương mại) là quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với thông tin bí mật có thể sử dụng trong hoạt động sàn xuất kinh doanh.
Chống cạnh tranh không lành mạnh

Chống cạnh tranh không lành mạnh

08/07/2013
Trong các hoạt động kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc thiết hại đến uy tín của người khác để trục lợi.
Bảo hộ Giống cây trồng

Bảo hộ Giống cây trồng

08/07/2013
Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho các hoạt động này hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng (Điều 157 Luật Sở ...
Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp

08/07/2013
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không giancủa các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn (Điều 4.15 Luật Sở hữu trí tuệ)
Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền, hợp đồng li-xăng

Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền, hợp đồng li-xăng

08/07/2013
Chúng tôi tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng)
Giải quyết tranh chấp & Xử lý xâm phạm quyền

Giải quyết tranh chấp & Xử lý xâm phạm quyền

08/07/2013
Phạm và Liên Danh là một trong những VP luật sư thành công nhất ở Việt Nam về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Quản trị & Định giá tài sản trí tuệ

Quản trị & Định giá tài sản trí tuệ

08/07/2013
Trong lĩnh vực quản trị và định giá  tài sản trí tuệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau...
Tên miền & Luật Công nghệ Thông tin

Tên miền & Luật Công nghệ Thông tin

08/07/2013
Trong lĩnh vực tên miền và Luật Công nghệ Thông tin, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau...