Logo

Pháp luật kinh doanh

Miễn và giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20/9/2019

Miễn và giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20/9/2019

22/08/2019
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mới thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

08/07/2013
Chúng tôi tư vấn pháp lý về thành lập, tái cấu trúc, mua lại, sáp nhập, giải thể/ phá sản doanh nghiệp…
Đầu tư

Đầu tư

08/07/2013
Chúng tôi tư vấn, phân tích chính sách đầu tư của Việt Nam và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án...
Bất động sản, Đất đai và Xây dựng

Bất động sản, Đất đai và Xây dựng

08/07/2013
Các dự án bất động sản, đất đai và xây dựng ở Viêt Nam mang lại lợi nhuận cao nhưng luôn tiềm ẩn các rủi ro khó lường...
Thương mại

Thương mại

08/07/2013
Phạm và Liên danh hỗ trợ khách hàng trong giao dịch thương mại, phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp ngăn chặn...
Thuế, Tài chính & Ngân hàng

Thuế, Tài chính & Ngân hàng

08/07/2013
Các luật sư của Phạm và Liên danh đã tư vấn về thuế, tài chính và ngân hàng từ năm 2001...
Vận tải Biển

Vận tải Biển

08/07/2013
Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp vận tải biển và thực hiện các hợp đồng thương mại về vận tải biển
Bảo hiểm

Bảo hiểm

08/07/2013
Chúng tôi đại diện và hỗ trợ khách hàng lựa chọn hình thức bảo hiểm, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh hợp đồng bảo hiểm...
Lao động

Lao động

08/07/2013
Phạm và Liên danh cung cấp dịch vụ pháp lý về lao động cho các tổ chức/cá nhân với những nội dung chủ yếu sau...
Tranh tụng & Giải quyết tranh chấp

Tranh tụng & Giải quyết tranh chấp

08/07/2013
Giải quyết các tranh chấp tại Toà án/ Trọng tài ở Việt Nam là một trong những thế mạnh của Phạm và Liên danh trong nhiều năm qua...