Logo

“BOSCH” phản đối “boschi, hình”

06/10/2021


Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn “BOSCH” theo Đăng ký quốc tế số 313461 hiện đang được bảo hộ ở Việt Nam, Phạm và Liên danh đã gửi văn bản tới Cục SHTT phản đối Đơn số 4-2021-19687, nộp ngày 18/05/2021, xin đăng ký dấu hiệu “boschi, hình” cho các sản phẩm thuôc Nhóm 16 và Nhóm 03 với lý do nhãn hiệu sau tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiêu đối chứng có trước “BOSCH”, cụ thể: (i) hai nhãn hiệu tương tự về cấu trúc, cách phát âm và  ấn tượng thị giác, và (ii) các sản phẩm mà nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đang được bảo hộ  trùng lặp và tương tự với nhau. 
Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

 

Các bài viết khác