Logo

Tranh cãi về nhãn hiệu: “PHARMANEX”  so với “PHARMATEX”

02/12/2021

Tranh cãi liên quan tới nhận định về khả năng phân biệt của các nhãn hiệu chữ có chứa tiền tố phổ biến cho các sản phẩm dược

Dấu hiệu “PHARMANEX”  theo đơn số 4-2010-23921 của NSE Products, Inc., (USA) đăng ký bảo hộ các sản phẩm “chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng trong ngành y” thuộc Nhóm 05 bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ với lý do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu  đối chứng “PHARMATEX” của Đăng ký quốc tế số 485509 chỉ định Việt Nam.

Người nộp đơn đã khiếu nại (lần 1) quyết định nói trên. Kết quả giải quyết khiếu nại của Cục SHTT là vẫn từ chối bảo hộ, kết luận như sau “vì tiếp đầu tố “PHARMA” thường được đăng ký trong lĩnh vực dược phẩm nên căn cứ để đánh giá khả năng phân biệt giữa các nhãn hiệu sẽ dựa trên phần hậu tố. Trong trường hợp này, hậu tố “NEX” của nhãn hiệu xin đăng ký và hậu tố “TEX” của nhãn hiệu đối chứng đều có 03 ký tự, trong đó chỉ 1 ký tự là khác nhau [N và T]; cách phát âm của NEX và TEX  tương tự nhau. Đồng thời, danh mục sản phẩm [chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng trong ngành y] của nhãn hiệu xin đăng ký là tương tự với “các chất dinh dưỡng sử dụng trong y tế” của nhãn hiệu đối chứng. Hơn  nữa, người nộp đơn chưa cung cấp được thư đồng ý của chủ nhãn hiệu đối chứng.”

Không đồng ý với lập luận của Cục SHTT, người nộp đơn ngày 22/11/2021 đã nộp đơn khiếu nại (lần 2) tới Bộ trưởng Bộ KH-CN,  với các phản biện tóm tắt như sau: (i) nhãn hiệu nộp đơn không tương tự với nhãn hiệu đối chứng; các hậu tố [NEX và TEX] của chúng khác nhau về ấn tượng thị giác và cách phát âm, (ii) các sản phẩm thuộc Nhóm 05 của cả hai nhãn hiệu đều có tác động đến sức khỏe con người nên người tiêu dùng mua và sử dụng chúng rất cẩn trọng, do vậy khả năng mà người tiêu dùng nhẫm lẫn giữa hai nhãn hiệu này là không thể xảy ra, và (iii) cả “PHARMANEX” và  “PHARMATEX” đang cùng tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới và không gây ra bất kỳ nhầm lẫn nào về nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Khiếu nại đang được Bộ KH-CN xem xét./.

Các bài viết khác