Logo

Vụ việc điển hình

“CYZ” và “SYZ, hình”

“CYZ” và “SYZ, hình”

26/08/2021
Nhãn hiệu đăng ký “CYZ” bị từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SYZ, hình”...
“INFINITE” vs. “INFINITY, hình”

“INFINITE” vs. “INFINITY, hình”

18/08/2021
Dấu hiệu “INFINITE” theo Đơn đăng ký số 40408 bị  từ chối đăng ký với ly do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “INFINITY, hình”
Nhìn lại quá trình đăng ký nhãn hiệu có chứa thành phần ST25 tại Hoa Kỳ

Nhìn lại quá trình đăng ký nhãn hiệu có chứa thành phần ST25 tại Hoa Kỳ

12/08/2021
Nội dung đề cập: Kết quả thẩm định các đơn đăng ký; Công bố đơn; Nộp đơn phản đối; Thư phản đối.
Khiếu nại thành công, “ELIO” được chấp nhận bảo hộ

Khiếu nại thành công, “ELIO” được chấp nhận bảo hộ

03/08/2021
“ELIO” theo Đơn QT no.1229748 dưới tên  Hexagon Ragasco AS (NO) đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 06, 20 và 35 bị từ chối...