Logo

GURU và METAL GURU

15/11/2021

Nhãn hiệu chữ “GURU” theo Đơn đăng ký quốc tế 806251, chỉ định Việt Nam, cho các sản phẩm thuộc Nhóm 09,18 và 25, trong đó sản phẩm của Nhóm 09 là “Kính, hộp và khung dụng cụ quang học, kính râm” bị tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “METAL GURU” theo Đăng ký quốc tế 737713 bảo hộ cho các sản phẩm “Thiết bị và dụng cụ quang học” thuộc Nhóm 09.

Người nộp đơn lập luận rằng hai nhãn hiệu nói trên đều có thành phần chữ “GURU” nhưng khác nhau về tổng thể và người nộp đơn đã giới hạn lại danh mục sản phẩm bằng việc loại bỏ “Hộp và khung dụng cụ quang học”  ra khỏi Nhóm 09 nhưng Cục SHTT không thay đổi quyết định.

Người nộp đơn có thể khiếu nại tiếp tới Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện tại Tòa án./.

Các bài viết khác